Bezpłatny webinar dla seniorów

28-06-2024

Data: 11 września 2024 roku

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Webinarium jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR we współpracy z Minister do spraw Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji

Webinarium „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III edycja”

Dla kogo

Webinarium jest skierowane do seniorów i ich opiekunów.

Cel

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Zgłoszenia
Rejestracja na webinarium odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

W webinarium można uczestniczyć zarówno samodzielnie, jak i grupowo (za pośrednictwem domów seniora, klubów seniora, centrów aktywności seniora, domów pomocy społecznej, bibliotek itp.). W przypadku zgłoszeń grupowych wypełniając formularz rejestracyjny należy wskazać przybliżoną liczbę uczestników webinarium.

 

plakat dotyczący webunaru dla seniorów przedstawiający dwie starsze osoby kobietę i mężczyznę oglądających coś na komputerze
WRÓĆ