SKŁAD

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleszowie:

  1. dr Mariusz Kozik - Przewodniczący Komisji
  2. Katarzyna Kamińska - Sekretarz Komisji
  3. Aneta Sikora - Członek Komisji
  4. Małgorzata Niemczyk - Członek Komisji
  5. Szymon Swoboda - Członek Komisji.