Bon energetyczny

03-07-2024

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29 w godzinach pracy Centrum:

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7:00 do 15:00,

środa w godz od 7:00 do 17:00,

piątek w godz. od 7:00 do 13:00.

Gmina będzie miała 60 dni na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Bon energetyczny przysługiwać będzie jednorazowo i będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo
1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny) i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego bierze się pod uwagę między innymi informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba osób za które opłacane są śmieci).

Do wniosku o bon energetyczny prosimy dołączyć deklarację CEEB.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 33 4790517 wewn. 15 lub 17.

WRÓĆ