Nabór wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PEFRON

27-03-2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2023 będą przyjmowane w terminie od dnia 11 kwietnia do dnia 28 kwietnia.

Jednocześnie informujemy , że w związku z obowiązkiem nałożonym przez PEFRON na PSPR dotyczącym wprowadzania wniosków do SOW, wszystkie wnioski, które będą składane w formie papierowej w PCPR w Cieszynie będą na bieżąco wprowadzane do systemu Obsługi Wsparcia PEFRON w obecności petenta.

Biorąc pod uwagę powyższe, celem uniknięcia wydłużonego czasu załatwiania sprawy w PCPR w Cieszynie rekomenduje składanie wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem SOW.

System Obsługi Wsparcia pozwoli na złożenie wniosku bez konieczności wychodzenia z domu i osobistego stawiennictwa w urzędzie w związku z czym jest dużym udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych, w szczególności tych, którzy mają duże trudności w poruszaniu się.

Złożenie wniosku przez system SOW będzie wymagało założenie konta na platformie oraz posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Ponadto, PEFRON umożliwił od bieżącego roku składanie za pośrednictwem pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa udostępniony będzie w systemie SOW oraz na stronie internetowej PCPR w zakładce Dział Rehabilitacji Społecznej/Turnusy Rehabilitacyjne), co pozwoli na złożenie wniosku przez internet, nawet tym osobom, które nie posiadają dostępu do komputera i internetu oraz nie posiadają wymaganego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego - te wystarczy, że będzie posiadał pełnomocnik osoby niepełnosprawnej.

Nabór wniosków w systemie SOW będzie aktywny od dnia 11 kwietnia 2023 roku od godziny 0:00.

W przypadku jakichkolwiek pytań i problemów ze złożeniem wniosku w systemie SOW prosimy o kontakt telefoniczny z dedykowaną infolinią dla Użytkowników Systemu SOW, pod nr telefonu 0 800 889 777 (połączenie bezpłatne)

http://pcprcieszyn.ox.pl/turnusy-rehabilitacyjne

 

WRÓĆ