Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – OWES

17-05-2024

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego informuje o rozpoczęciu naboru formularzy pomysłów biznesowych w ramach wsparcia na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 6.05.2024 r. do 24.05.2024 r. do godz. 23:59. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie: Informacje o naborze OWES dla NGO

Złożenie formularza pomysłu jest warunkiem koniecznym w celu ubiegania się o otrzymanie wsparcia finansowego.

Formularz pomysłu należy dostarczyć w wersji papierowej do biura OWES w godzinach jego funkcjonowania lub w wersji elektronicznej (skan podpisanego formularza) na adres poczty e-mail: rekrutacja.owes@bcp.org.pl.

Do naboru zastosowanie mają zapisy „Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego" z dnia 6 maja 2024 roku.

W ramach ogłoszonego naboru mają zastosowanie stawki jednostkowe ogłoszone w Komunikacie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2024 r.:
- stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w wysokości: 35 212 PLN,
- stawka jednostkowa w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy 38 178 PLN,
- stawka jednostkowa w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy 28 634 PLN,
- stawka jednostkowa w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy 19 089 PLN,
- stawka jednostkowa w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¼ etatu przez 12 miesięcy 19 089 PLN dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Kolejnym etapem ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach projektu będzie nabór biznesplanów.

WRÓĆ