DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

15-02-2024

Od stycznia 2024 roku można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2.100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1.500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznawany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", minimalna wysokość dodatku wynosi 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie lub elektronicznie poprzez skrytkę e-puap /2absj961qi/SkrytkaESP

Wniosek elektroniczny opatrzony musi być podpisem zaufanym.

Do wniosku należy dołączyć deklarację CEEB.

Wypłata dodatku osłonowego nastąpi do dnia 30 czerwca 2024 R.

WRÓĆ