ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE