SKŁAD ZESPOŁU

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej:

 1. Faustyna Bystrzycka - Centrum Usług Społecznych w Goleszowie
 2. Bożena Wisełka - Centrum Usług Społecznych w Goleszowie
 3. Małgorzata Niemczyk - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleszowie
 4. Małgorzata Stuchlik - Szkoła Podstawowa w Goleszowie
 5. Sylwia Laba - Zespól Szkolno - Przedszkolny w Dzięgielowie
 6. Klaudia Brańka - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisownicy
 7. Anna Chmielewska - Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
 8. Piotr Dziedzic - Komisariat Policji w Ustroniu
 9. Szymon Borys - Komisariat Policji w Ustroniu
 10. Grażyna Massalska - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie
 11. Katarzyna Wieja - Kąkol - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie
 12. Mariusz Kozik - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ustroniu.