DODATEK WĘGLOWY

W dniu 2 listopada 2022 r. Prezydent podpisał Ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w której jest zawarta poprawka do Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. Z 2022r. Poz. 1692 i 1967). Wszystkie osoby, które otrzymały informację o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia oraz osoby, które otrzymały odmowę o przyznaniu dodatku węglowego prosimy o kontakt z Centrum Usług Społecznych ul. Cieszyńska 29 tel. 33 - 4790517 wew.26, 27, 28, 29.

logo centrum usług społecznych Trzy sześciokąty nakładające się na siebie