KONTAKT

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOLESZOWIE

UL. CIESZYŃSKA 29
43-440 GOLESZÓW

logo centrum usług społecznych

DyrektorIrena Kolasa
wew. 29
Organizator Usług SpołecznychJustyna Żerdkawew. 28
Pracownicy socjalniKatarzyna Kamińska
Katarzyna Jaworska - Bąk
wew. 13
Pracownicy socjalniBożena Wisełka
Faustyna Bystrzycka
wew. 12
Zespół ds. organizowania usług społecznych:
- Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych i Organizator Społeczności Lokalnej
- Inspektor
Aneta Krzyżanowska

Agata Markowicz
wew. 11
Asystent RodzinyKinga Sztuchlikwew. 19
Biuro podawcze, KasaJoanna Szalbotwew. 10
Świadczenia RodzinneElżbieta Łyżbicka
Barbara Dziubek
Wiesława Bojko - Kubica
wew. 17
wew. 15
KsięgowośćDagmara Skiba
Karolina Szturc
Daria Niemiec-Greń
wew. 14
Organizator Pomocy SpołecznejEdyta Tomanwew. 26

Godziny otwarcia:

Poniedziałek7:00 - 15:00
Wtorek7:00 - 15:00
Środa7:00 - 17:00
Czwartek7:00 - 15:00
Piątek7:00 - 13:00