KLUB SENIORA

Kluby Seniora w Goleszowie funkcjonują zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z ustanowionym programem wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025, stanowiącym załącznik do uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

W związku z dynamicznie rozwijającą się polityką senioralną w gminie Goleszów, szczególną uwagę przywiązuje się do Klubów Seniora, które funkcjonują na jej terenie. Na przestrzeni ostatnich trzech lat powstały, aż 4 Kluby, w następujących miejscowościach: Bażanowice, Cisownica, Dzięgielów oraz Goleszów.

Uczestnikami Klubów mogą być osoby:

- powyżej 60 roku życia, zamieszkujące gminę Goleszów;

- które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

- które chcą wykorzystać wolny czas i spędzać go aktywnie w miłym towarzystwie;

- które chcą rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i zdolności.

W ramach działalności Klubów realizowana jest opieka i wsparcie dla seniorów poprzez wszechstronną aktywizację, działania podejmowane na rzecz ochrony zdrowia, rozwijanie zainteresowań, tworzenie oparcia społecznego, zaspokajanie potrzeby kontaktu, przynależności, integrację społeczną, przeciwdziałanie marginalizacji, organizację rekreacji, utrzymywanie i rozwijanie sprawności fizycznej oraz intelektualnej. W 2023 roku z Klubów skorzystało 45 seniorów, którzy uczestniczyli w różnorodnych działaniach, m.in.: joga, basen, gimnastyka, trening na rowerach stacjonarnych, zajęcia z dietetykiem, ćwiczenia koncentracji, ćwiczenia pamięci, zajęcia z psychologiem, gry karciane, warsztaty manualne (np. decoupage; tworzenie świeczników ze sznurka - kompozycje na słoikach; dekoracje na drewnianych pudełkach; plecionkarstwo; tworzenie makram), wyjazdy na wydarzenia kulturalne.

Kluby Seniora adresy:

  1. Bażanowice ul. Cieszyńska 17
  2. Cisownica ul. Cisowa 122
  3. Dzięgielów ul. Lipowa 2
  4. Goleszów ul. Osiedlowa 13

logo programu senior plus

Przydatne linki: