OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych: Paulina Jochacy. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem pod adresem: iod@cusgoleszow.pl