Nieodpłatne poradnictwo prawne

Z nieodpłatnej pomocy prawej mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów za usługi prawnicze. Przed udzieleniem pomocy należy złożyć stosowne oświadczenie. Pomoc prawna obejmuje informacje z zakresu:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• praw podatkowego,
• prawa celnego,
• prawa dewizowanego,
• prawa handlowego.
Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej:
• poinformowanie osoby o obowiązujący stanie prawnym, jej uprawnieniach, obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
• sporządzenie projektu pisma w sprawach wyżej wymienionych
• nieodpłatną mediację,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Poradnictwo koordynowane jest przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie, udzielane jest bezpłatnie, po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu.
W celu uzyskania pomocy należy dokonać rejestracji pod nr telefonu 33 4777 239

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie powiatu cieszyńskiego w zakładce pomoc prawna. Poniżej link do strony, na której znajdują się najważniejsze informacje, a także materiały informacyjno - promocyjne.

https://www.powiat.cieszyn.pl/szybkieMenu/pomoc-prawna