Program Osłonowy „Teleopieka w Gminine Goleszów” na rok 2022

13-06-2022

Korpus Wsparcia Seniora

Program Osłonowy „Teleopieka w Gminie Goleszów” na rok 2022

W ramach programu Korpus Wsparcia Seniora przewidziane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Seniorom zostaną dostarczone specjalne opaski, za pośrednictwem których realizowany będzie monitoring osoby starszej oraz w miarę potrzeby kontakt z telecentrum i adekwatne udzielenie wymaganej pomocy.

Opaski bezpieczeństwa  będą wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

  • detektor upadku,

  • czujnik zdjęcia opaski,

  • lokalizator GPS,

  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

  • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Skorzystaj z programu:

Osoby w wieku 65+  (bądź osoby inne znające takie osoby) zainteresowane bezpłatnym skorzystaniem z opasek bezpieczeństwa wraz z systemem zdalnej teleopieki proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Centrum Usług Społecznych w Goleszowie

nr telefonu 33 4790554 wew. 12 i 13.

Ważne
Samo zgłoszenie NIE JEST równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. O przyjęciu do programu NIE decyduje kolejność zgłoszeń.

WRÓĆ