Teleopieka w Gminie Goleszów

21-03-2024

Program Osłonowy Wsparcia Seniorów Gminy Goleszów

Teleopieka w Gminie Goleszów” na rok 2024

Na podstawie Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Uchwałą Rady Gminy Goleszów nr 0007.7.2024 z dnia 31.01.2024 r. przyjęto Program Osłonowy Wsparcia Seniorów Gminy Goleszów – „Teleiopieka w Gminie Goleszów” na rok 2024.

W ramach Programu przewidziane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Program „Teleopieka w Gminie Goleszów” adresowana jest do Seniorów w wieku 60+, którym zostaną dostarczone specjalne opaski, za pośrednictwem których realizowany będzie monitoring osoby starszej oraz w miarę potrzeby kontakt z telecentrum i adekwatne udzielenie wymaganej pomocy.

Opaski bezpieczeństwa są wyposażone w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

  • detektor upadku,

  • czujnik zdjęcia opaski,

  • lokalizator GPS,

  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

  • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Skorzystaj z programu:

Osoby w wieku 60+ zainteresowane bezpłatnym skorzystaniem z opasek bezpieczeństwa wraz z systemem zdalnej teleopieki proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Centrum Usług Społecznych w Goleszowie pod numerem nr telefonu 33 4790517 wew. 12 i 13.

Wnioski o przystąpienie do Programu dostępne w siedzibie CUS ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów i poniżej w załączniku.

WRÓĆ