Zima, to trudny czas dla bezdomnych – nie bądźmy obojętni

11-01-2024

Okres zimowy niesie za sobą dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jakim jest narażenie na zagrażające życiu wychłodzenie organizmu. O tej porze roku osoby bezdomne, starsze mieszkające samotnie, nieporadne życiowo, czy też te, które incydentalnie znalazły się w okolicznościach zagrażających ich życiu, należy objąć szczególną troską i opieką.

W związku z powyższym Centrum Usług Społecznych kieruje apel do mieszkańców o szczególną wrażliwość społeczną i zwracanie uwagi na osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej, a także na wszystkie osoby, które mogą być dotknięte skutkami niskich temperatur!

Miejsca oferujące pomoc osobom bezdomnym i potrzebującym:

  • Centrum Usług Społecznych w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29, tel.: 33 - 479 0617 (wewn. 12,13)
  •   Schronisko dla osób bezdomnych, Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. 33 851-44-30, czynne całodobowo

  • Noclegownia dla osób bezdomnych, Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. 33 851-44-30 czynna w okresie zimowym od 18.00 do 8.00

Wzorem lat ubiegłych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach z dniem 1 listopada 2023 r. uruchomiona zostanie infolinia o bezpłatnym trzycyfrowym numerze telefonu 987. Infolinia obsługiwana będzie całodobowo przez służbę dyżurną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pod wskazanym numerem można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego.

987  BEZPŁATNY CAŁODOBOWY NUMER TELEFONU

W sytuacjach zagrożenia dzwoń po pomoc na numery alarmowe

997 – Policja

986 – Straż Miejska

999 - Pogotowie Ratunkowe

112 – Służby Ratownicze

Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych (schroniska, ogrzewalnie, noclegownie):

https://www.ops.pawlowice.pl/fileadmin/repozytorium/OPS/Obrazy/Rejestr_miejsc_tymczasowego_schronienia_12.10.2023-WSl.pdf

WRÓĆ