Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2021 plus

24-05-2023

Osoby będące mieszkańcami Goleszowa oraz obywatele Ukrainy, którzy posiadają status UKR, proszone są o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 29 lub pod nr tel.: 33 479 0517 (wewn. 12 […]

CZYTAJ WIĘCEJ