STYPENDIUM SZKOLNE

30-08-2023

Wiosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku: 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu […]

CZYTAJ WIĘCEJ

NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

30-08-2023

Od nowego okresu świadczeniowego 2023/2024, który rozpocznie się w dniu 1 października 2023 r., wzrasta kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wyniesie 1.209,00 zł. Wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

21-08-2023

W dniu 16 sierpnia 2023 r. ogłoszony został nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 […]

CZYTAJ WIĘCEJ

14 sierpnia (poniedziałek) Centrum Usług Społecznych w Goleszowie będzie nieczynne

10-08-2023

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Usług Społecznych w Goleszowie w dniu 14 sierpnia 2023 roku będzie nieczynne. Dzień ten odrabiany był przez CUS w dniu 5 sierpnia 2023 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
dwie stopy z wzorem linii papilarnych na dole podpisane tytułem akcji Pierwsze kroki w cyber świecie

Kampania „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”

09-08-2023

Kampania „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie” ma charakter informacyjno-edukacyjny, skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym. Jej celem jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez małe dzieci, zwłaszcza bez kontroli i asysty dorosłych. […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Dostępne mieszkanie”

02-08-2023

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku – Ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie […]

CZYTAJ WIĘCEJ